Hur vi valde Bästa VPN på VPNS!

VPN-leverantörer vill hävda att de inte har några loggar, vilket innebär att de inte vet någonting om vad du gör med hjälp av deras tjänster. Det finns en mängd olika skäl att vara skeptisk till VPNS detta påstående, nämligen eftersom de måste ha ett användar-ID av något slag knuten till en betalningsmetod, vilket innebär att potentialen finns för att länka dig till dina data.

Därför begränsade jag huvudsakligen mina tester till leverantörer som antingen har kallats in för data i USA eller Europa och underlåtit att producera VPNS loggar eller har genomgått en säkerhetsrevision från tredje part. Även om detta fortfarande inte är någon garanti för att dessa leverantörer inte sparar loggdata, ger det en baslinje för att börja filtrera genom hundratals VPN-leverantörer.

Med hjälp av dessa kriterier jag minskat fältet till de mest populära, välrenommerade VPN-leverantörer och började testa dem över en mängd olika nätverk (4G, kabel, FiOS, och massor av smärtsamt långsam kafé nätverk) under de senaste nio månaderna. Jag testade VPNS nätverkshastighet, användarvänlighet (hur du ansluter), och även anses tillgängliga betalningsmetoder, hur ofta anslutningar na sjönk, och eventuella nedgångar påträffades.